Anubis

Profesionálne pohrebné služby

V najťažších životných chvíľach pri vás …

Komplexné pohrebné služby.
Sídlo máme v Rimavskej Sobote s celoslovenskou pôsobnosťou.
Komplexné zabezpečenie pohrebných služieb od prevozu z miesta úmrtia, úpravy zosnulého až po zabezpečenie vydania úmrtného listu a podania žiadosti o príspevok na pohreb.
Sídlo je v Rimavskej Sobote s celoslovenskou pôsobnosťou.

Ak sa číslo zobrazí v tvare 0800, nebojte sa ide o naše číslo. 

Komplexné zabezpečenie pohrebných služieb od prevozu z miesta úmrtia, úpravy zosnulého až po zabezpečenie vydania úmrtného listu a podania žiadosti o príspevok na pohreb.
Sídlo je v Rimavskej Sobote s celoslovenskou pôsobnosťou.

Non-stop služba
24 hodín, 365 dní v roku

Prevoz z miesta úmrtia
Kompletná organizácia smútočného obradu
Poradenstvo ohľadom povinností súvisiacich s úmrtím

Hlavná ponuka naších služieb

Komplexné zabezpečenie smútočného obradu vrátane zabezpečenia vydania úmrtného listu a podania žiadosti o príspevok na pohreb

Pochovanie do hrobu

Anubis-PPS zabezpečí výkop hrobového miesta, jeho úpravu pred ako aj po pochovaní

Hrobové miesto pri obrade je upravené podľa terénnych možností zeleným kobercom a samotný hrob je vystlaný bielym saténom.

Prevoz na kremáciu

Pracovníci ANUBIS-PPS zabezpečuje prevoz rakvy so zosnulým po smútočnom obrade na kremáciu

 

Prevoz zo zahraničia

Pri úmrtí v zahraničí zabezpečujeme všetky úradné formality ako aj samotný prevoz z krajiny kde nastalo úmrtie

Špeciálne služby

Anubis-PPS je zmluvným partnerom štátnych orgánov na prevoz zosnulého tela na zdravotno-bezpečnostnú pitvu. Prevoz zabezpečuje z celého okresu Rimavská Sobota.

Vydanie úmrtného listu a príspevok na pohreb

V Anubis-PPS poskytujeme komplexné služby a servis pre pozostalých. na základe splnomocnenia zariadime vydanie úmrtného listu ako aj podanie žiadosti o príspevok na pohreb vrátane všetkých príloh na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v mieste bydliska zosnulého

Ako postupovať v prípade úmrtia

Nastalo u Vás úmrtie v rodine a chcete vedieť ako postupovať v takejto situácii ? Oboznámime Vás o postupe a možností kedy može úmrtie nastať. Ak máte akékoľvek otávky kontaktujte nás.

Ak sa číslo zobrazí v tvare 0800, nebojte sa ide o naše číslo.

Zariadime Vám

Prevoz zosnulého z miesta úmrtia

Zorganizovanie poslednej rozlúčky

Prevoz na kremáciu

Pochovanie do hrobu

Zabezpečenie dokladov a dokumentov potrebných k pochovaniu

Súkromná rozlúčka pred obradom v našom zariadení

Čistenie a starostlivosť o hrobové miesta

Uloženie zosnulých pred smútočným obradom

Ako jedna z mála pohrebných služieb v SR, disponujeme vlastných zariadením pre dočasné uloženie zosnulých ako aj priestormi na úpravu zosnulých pred smútočným obradom. Zariadenie pre dočasné uloženie zosnulých ako aj priestory na úpravu, prešli riadnym schvaľovacím procesom štátnymi orgánmi a dostali povolenie na ich prevádzkovanie. Vybavenie, pomôcky ako aj používané materiály sú špeciálne vyrobené pre prácu so zosnulými. Pre nás úcta, rešpekt, dôstojnosť voči človeku, jeho smrťou nekončí. V našich priestoroch je možné pobudnúť v súkromí s drahým zosnulým posledné chvíle pred smútočným obradom.

Online objednanie

Prevoz

Servis

Kremácia

O nás

Pobočka Rimavská Sobota

Naša hlavná pobočka vznikla v máji, v roku 2017. Je otvorená non-stop 24 hodín. Na tomto mieste vybavíte všetko potrebné k zabezpečeniu smútočného obradu vášho blízkeho. Skladá sa z prijímacej kancelárie a výstavnej siene rakiev a smútočného sortimentu. V prípade žiadosti Vás navštívime v pohodlí Vášho domova.

V prípade žiadosti Vás navštívime v pohodlí Vášho domova.

Náš tím

Alexander Bacso

konateľ spoločnosti
zodpovedný vedúci
odborný garant

Asistent

Zodpovedný pracovník

Zodpovedný pracovník

Kontakt

Non-stop linka - 24 hodín

+421 949 177 077

Non-stop linka - 24 hodín

+421 949 177 077

Email

info@anubis-pps.sk

Hlavná pobočka

Svätoplukova 32
Rimavská Sobota, 97901

Pobočky

Môžete nás navštíviť v pobočke v Rimavskej Sobote.

Rimavská Sobota

Svätoplukova 32 Rimavská Sobota, 97901 Tel.: +421 949 177 077, 0918 651 033