Príprava poslednej rozlúčky

Príprava poslednej rozlúčky začína už prijatím telefonátu o úmrtí. S pozostalým si dohodneme čas prevzatia zosnulého, ako aj dátum a čas osobného stretnutia. Je dôležité, aby stretnutie prebehlo v čase kedy to klientom vyhovuje, čo možno najskôr. Je dôležitá príprava na stretnutie zo strany nášho tímu, ale aj klienta. Pri osobnom stretnutí formou dotazníka, spolu s klientom preberieme a naplánujeme obrad, jeho termín, čas, formu – pochovanie do hrobu alebo kremácia po obrade. Typ obradu – civilný alebo cirkevný. Pomôžeme s výberom rakvy a kvetinových darov, ktoré vieme zabezpečiť.

Prevezmeme oblečenie pre zosnulého na poslednú rozlúčku ako aj doklady potrebné k príprave pohrebného obradu a k pochovaniu.Náš tím Anubis-PPS, komunikuje s tretími stranami, ako sú obradníci, správcovia cintorínov a domov smútku ako aj s pracovníkmi, čo majú na starosti výkop hrobových miest, následne informujeme klienta. Je pre nás dôležité, aby sme, čo možno v najväčšej miere odbremenili klienta od starostí, ktoré mu okrem smútku pribudnú, po úmrtí blízkeho príbuzného. Naša úloha nekončí dopodrobna naplánovanou poslednou rozlúčkou, náš tím dbá aj nad jeho realizáciou. Až po ukončení všetkých činností, náležitosti ako aj formalít, až vtedy končí spolupráca medzi Anubis-PPS a pozostalého zomrelého.

Kontakt

Non-stop linka - 24 hodín

+421 949 177 077

Email

info@anubis-pps.sk

Hlavná pobočka

Svätoplukova 32
Rimavská Sobota, 97901

Pobočky

Môžete nás navštíviť v pobočke v Rimavskej Sobote.

Rimavská Sobota

Svätoplukova 32
Rimavská Sobota, 97901
Tel.: +421 949 177 077, 0918 651 033