Ako postupovať v prípade úmrtia

1. Ak nastalo úmrtie doma

2. Ak nastalo úmrtie v nemocnici

3. Ak nastalo úmrtie inde 

Hneď po zistení tejto skutočnosti, je potreba volať tiesňovú linku 112, operátor linky vás bude informovať o ďalšom postupe. Následne nás kontaktovať na non-stop linke +421 949 177 077.
Pozostalí budú kontaktovaní personálom nemocnice, ktorý poskytne všetky informácie o úmrtí a o mieste, kam bol zosnulý prevezený (patológia).
Následne kontaktovať nás na non-stop linke +421 949 177 077.
Nie doma alebo v nemocnici – (dopravná nehoda, domov dôchodcov a podobne)Postup je zhodný s popisom v prípade úmrtia v nemocnici. Spravidla príbuzných kontaktuje polícia, alebo príslušný personál, ktorý poskytne potrebné informácie, aj miesto uloženia zosnulého. Môže sa stať, že bude potrebná identifikácia zosnulého.
Následne kontaktovať nás na non-stop linke +421 949 177 077.

Vo všetkých prípadoch odporúčame po obhliadke lekárom kontaktovať Anubis-PPS

Za účelom vybavenia pohrebu (prevoz zosnulého, výber truhly/urny, obliekanie a úprava zosnulého, vykopanie hrobu, zabezpečenie kvetinových darov a pod).

K vybaveniu pohrebu je potrebné pohrebnej službe predložiť občiansky preukaz zosnulého, list o prehliadke zosnulého, ktorý vystavil súdny lekár alebo lekár na byte a oblečenie pre zosnulého, v ktorom bude pochovaný. Pohrebná služba zabezpečí vybavenie matričných dokladov. Zároveň je potrebné dohodnúť dátum a čas pohrebu s pohrebnou službou a so správcom cintorína. Pokiaľ už majú pozostalí prenajaté hrobové miesto na cintoríne, je potrebné sa v kancelárii domu smútku preukázať nájomnou zmluvou. Ak chcú pozostalí zosnulého pochovať do nového hrobového alebo urnového miesta, toto treba vybrať v spolupráci so správcom cintorína.

Kontakt

Non-stop linka - 24 hodín

+421 949 177 077

Email

info@anubis-pps.sk

Hlavná pobočka

Svätoplukova 32
Rimavská Sobota, 97901

Pobočky

Môžete nás navštíviť v pobočke v Rimavskej Sobote.

Rimavská Sobota

Svätoplukova 32
Rimavská Sobota, 97901
Tel.: +421 949 177 077, 0918 651 033